Daily Archives: Czerwiec 25, 2014

Obowiązkowe wykupienie ubezpieczenia przez rolnika

Zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22.05.2003, każdy kto zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa rolnego, gdzie areał użytków rolnych przekracza powierzchnię jednego hektara, i odprowadza z tego tytułu podatki w odpowiedniej dla siebie wysokości, zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz budynków rolniczych. Obowiązek ten dotyczy jednakże tylko osoby fizyczne z wyłączeniem Spółdzielni Produkcyjnych, spółek z o.o., czy też spółek akcyjnych prowadzących działalność rolniczą. Zobaczmy więc nico dokładniej jak wygląda cała ta kwestia, kogo w szczególności dotyczą zapisy ustawy, oraz jakie wynikają z tego tytułu koszty i korzyści dla ubezpieczonego.