Daily Archives: Styczeń 4, 2015

Usługi magazynowe – magazyn konsygnacyjny czyli z czym to się je

Usługi magazynowe to dobra opcja dla każdego przedsiębiorstwa które nie posiada w miejscu siedziby firmy odpowiednich warunków do przechowywania znacznej ilości towaru – czy to z powodów zbyt małego lokalu czy nieodpowiednich warunków pod względem temperatury która jest często kluczowa do przechowywania niektórych materiałów i nie są nią tylko produkty żywnościowe. Outsourcing logistyczny to wielka zaleta ponieważ usprawnia działania firmy poprzez szybszy przepływ towarów dzięki czemu nie jesteśmy narażeni na opóźnienia w produkcji a tym samym nie tracimy pieniędzy a klienci dostają swoje usługi na czas