Daily Archives: Październik 24, 2016

Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych.

Gospodarstwa rolne w myśl Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom, które powinien wykupić każdy rolnik na warunkach przewidzianych w ustawie. Jednym z wymagań, aby ustawa obejmowała danego rolnika, jest spełnienie warunków prowadzenia gospodarstwa o łącznej powierzchni powyżej 1 ha oraz odprowadzanie w całości lub w części składki z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.