Brykiet z trocin drzewnych.

Współczesne technologie ogrzewania naszych budynków mieszkalnych zapewniają nam wystarczające ilości energii przy jednoczesnym, minimalnym poziomie zanieczyszczenia środowiska. Stosowane tutaj będą w pełni ekologiczne materiały opałowe takie jak chociażby brykiet drzewny z trocin, oraz odpowiednio dostosowane do jego spalania kotły i piece kominkowe. Warto zainteresować się zagadnieniem produkcji brykietu z trocin, bowiem dla wielu warsztatów stolarskich czy też tartaków, będzie to możliwość na osiągnięcie dodatkowego poziomu przychodów, z jednoczesnym pozbyciem się sporych ilości odpadów, które wcześniej musiały być przeznaczone do utylizacji.

Infrastruktura niezbędna do produkcji brykietu z trocin.

Zdecydowanie najważniejsza kwestią w zakresie wytwarzania brykietu z trocin, będzie umiejętne przygotowanie niezbędne infrastruktury, czyli pomieszczeń produkcyjnych oraz magazynowych. Szczególny nacisk należy tutaj położyć na kwestie związane z utrzymaniem niskiego poziomu wilgotności zarówno materiałów wsadowych, czyli trocin tartacznych, jak i gotowego wyrobu, czyli brykietu drzewnego z trocin. Jest to kwestia szalenie istotna zarówno z punktu widzenia procesu produkcji brykietu, jak i w kwestii jego spalania, gdyż wilgoć będzie w obydwu tych przypadkach największym zagrożeniem dla bezpiecznego wytwarzania i spalania brykietu. Wobec powyższego, pomieszczenia do magazynowania trocin i gotowego już brykietu powinny być odpowiednie klimatyzowane i zabezpieczone przed wilgocią, aby utrzymać wilgotność trocin i gotowego wyrobu na poziomie nie przekraczającym 8-10%. Wyższy poziom wilgotności będzie negatywnie przekładać się na możliwość wytwarzania brykietu, oraz na samo jego spalanie.

Produkcja oraz spalanie brykietu z trocin.

Wspomnieliśmy o negatywnym wpływie wilgotności na proces produkcji oraz spalania brykietu z trocin, toteż warto to zagadnienie nieco bardziej rozwinąć. W przypadku produkcji, musimy pamiętać, iż brykiet z trocin powstaje poprzez prasowanie pod wysokim ciśnieniem materiału wsadowego czyli trocin, z których w wyniku prasowania wyciskana jest żywica, stanowiąca naturalne spoiwo, łączące trociny w kostki czy też wałki. Nadmierny poziom wilgotności trocin będzie znacznie osłabiać możliwość tego wiązania, gdyż żywica stanie się przerzedzona wodą, która niestety nie ma jakichkolwiek właściwości wiążących ze sobą kawałki trocin drzewnych. Tak samo w przypadku spalania, nadmierna wilgotność brykietu z trocin będzie obniżać jego wartość opałową, oraz prowadzić do obniżenia żywotności kotła czy też pieca kominkowego, poprzez powodowanie korozji jego stalowych elementów. Jednym słowem utrzymanie niskiego poziomu wilgotności zarówno samego materiału wsadowego, jak i gotowego już wyrobu, będzie kluczem do osiągania dobrych parametrów technicznych opału i utrzymania wysokiej jego wartości opałowej.

Naczelna

Dodaj komentarz