Czy warto wykupić odpowiednie ubezpieczenia rolnicze?

Ubezpieczenia rolnicze to wbrew pozorom bardzo korzystne dla wielu gospodarstw rozwiązanie, które pozwala na zabezpieczenie się przed skutkami różnorodnych zdarzeń losowych. Może to wyglądać na dodatkowe niepotrzebne koszty prowadzenia gospodarstwa, niemniej jednak, w wielu przypadkach, to właśnie ubezpieczenie było w stanie skutecznie uratować gospodarstwo przez bankructwem. Warto więc przeanalizować dokładnie wszystkie kwestie związane z ubezpieczeniami rolnymi. Tym bardziej, iż niektóre z form ubezpieczeń rolniczych będą absolutnie obowiązkowe, inne zaś dobrowolne. Warto więc rozróżniać konkretne przypadki, aby mieć przynajmniej podstawową wiedzę w kwestii tego, czy dany rolnik ubezpieczenie musi wykupić czy też nie musi a tylko może.

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie rolników.

Tak jak już o tym wspomnieliśmy, niektórzy rolnicy będą podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, zaś inni będą mogli z tego typu ubezpieczeń skorzystać dobrowolnie. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fakt, iż ubezpieczenia rolnicze w zasadzie wszystkie będą obowiązkowe, z tym że nie dla wszystkich rolników. Jeśli chodzi o obowiązek wykupienia odpowiednich polis ubezpieczeniowych, to wynika on z Ustawy z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami. Bardo wyraźnie tutaj można znaleźć zapisy, określające którzy rolnicy będą podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia i jakie ubezpieczenia będą obowiązani wykupić.

Pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze podlegają rolnicy którzy posiadają uprawy rolne na powierzchni powyżej jednego hektara, oraz w całości lub przynajmniej w części podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym. W takim przypadku rolnik, będzie obowiązany wykupić ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie budynków rolnych.

Rodzaje ubezpieczenie rolniczych oraz obowiązek ich wykupienia.

W celu ułatwienia orientacji we wszystkich niuansach związanych z ubezpieczeniami rolniczymi przygotowaliśmy poniższą listę rodzajów ubezpieczeń, zakresu ochrony oraz kwestii związanych z obowiązkowością danego typu polisy ubezpieczenia.

  • Ubezpieczenie OC pojazdów rolnych – podlega mu każdy rolnik posiadający pojazdy rolne poruszające się po drogach publicznych. Zakres ubezpieczenia jest tutaj taki sam jak w przypadku ubezpieczenia OC pojazdu samochodowego.
  • Ubezpieczenie OC rolnika – jest ubezpieczenie obowiązkowe w myśl ustawy z 22 maja 2003, a więc rolnicy o większych uprawach są obowiązani je wykupić. Tym bardziej, że cena za ubezpieczenie OC rolnika nie należy do zbyt wygórowanych. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na rzecz osób trzecich powstałe w wyniku bezpośredniego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
  • Ubezpieczenie budynków rolnych – także wyniku z zapisów ustawy. Zakres ubezpieczenia zapewnia odszkodowania za poniesione straty w zabudowaniach rolnych w wyniku zdarzeń takich jak powódź, pożar, gradobicie, wichura, huragan czy też upadek samolotu.
  • Ubezpieczenie upraw rolnych – jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla tych rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich. Musza oni ubezpieczyć co najmniej 50% posiadanych upraw dla których korzystają z dopłat. Ubezpieczenie obejmuje straty związane z nieprzewidzianymi warunkami atmosferycznymi takimi jak gradobicia, powodzie, susze.

Wyszczególnione powyżej polisy stanowią dla wielu rolników obowiązkowe ubezpieczenia do wykupienia. Niemniej jednak dla pozostałych rolników, którzy nie podlegają pod ten obowiązek będzie to dobrowolne ubezpieczenie rolników, które stanowi doskonałe zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Naczelna

Dodaj komentarz