Czym jest mata drenażowa oraz w jakich warunkach jest stosowana?

Mata drenażowa to nowoczesny materiał hydrotechniczny, który umożliwia przechwytywanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych oraz wód gruntowych i przenoszenie ich w płaszczyźnie ułożenia maty. Dzięki zastosowaniu maty drenażowej we współczesnym budownictwie, możemy skutecznie zabezpieczyć konstrukcje techniczną przed mieszaniem się struktury gruntów, przed wypłukiwaniem gruntów, czy też wypłukiwaniem warstw podbudowy. Zapewnia to więc stabilizację i wzmocnienie gruntu, dzięki czemu osiągamy większy poziom trwałości realizowanych konstrukcji.

Rodzaje stosowanych mat drenażowych.

W pierwszej kolejności należy tutaj powiedzieć, iż mata drenażowa to nowoczesny materiał geosyntetyczny, który będzie występować w różnych formach. Obecnie najczęściej stosowane są dwa rodzaje mat drenażowe a będą to:

  • Tencate Polyfelt DC – geokompozyt drenażowy składający się z geosiatki oraz geowłókniny filtracyjnej. Może ona występować po obydwu stronach wspomnianej geosiatki lub tylko po jednej. Geosiatka wykonana jest z polietyleny, zaś geowłóknina polipropylenu. Ten tym maty drenażowej charakteryzuje się niskim poziomem ściśliwości, co pozwala na odprowadzenie stosunkowo dużej ilości wody również przy dość dużych obciążeniach. Stosowana przy budowie składowisk odpadów, murów oporowych, tuneli i innych konstrukcji podziemnych.
  • Tencate Polyfelt Megadrain – to z kolei geokompozyt składający się z trójwymiarowej geomaty z włókien polipropylenowych, oraz włókniny filtracyjnej. Włóknina także może występować po jednej lub po obydwu stronach maty. Charakteryzuje się przestrzenną strukturą, co pozwala osiągnąć duże możliwości odprowadzania wody przy niskim obciążeniu. Znajduje swoje zastosowanie w przypadkach gdzie występuje konieczność zapewnienia dużego przepływu, lub małego spadku hydraulicznego. Stosowany jako element drenażu poziomego (boiska sportowe, tarasy, dachy, przykrycia składowisk odpadów).
mata drenażowa TenCate Polyfelt Megadrain
mata drenażowa TenCate Polyfelt Megadrain

Mamy więc tutaj do czynienia z dość szerokim zastosowaniem mat drenażowych. Wynika to przede wszystkim z faktu tego, iż w każdym przypadku konstrukcji budowlanej może dochodzić do zagrożenia opadami atmosferycznymi, lub tez wodami gruntowymi. Aby zaś skutecznie się przed tego typu zagrożeniami chronić, należy stosować odpowiedniej jakości materiały geosyntetyczne, które pozwolą na prawidłowe odprowadzanie wody w swojej płaszczyźnie. Dzięki temu realizowane konstrukcje budowlane będą z całą pewnością o wiele bardziej trwałe i odporne na uszkodzenia eksploatacyjne, co ostatecznie przełoży się na zmniejszenie ponoszonych kosztów eksploatacyjnych.

Warto także podkreślić, iż mata drenażowa może być z powodzeniem zastosowana także w przy warstwach drenażowych dookoła naszych budynków mieszkalnych. Także tam z całą pewnością przyczyni się do korzystnego rozwiązania wielu problemów związanych z woda pochodzenia atmosferycznego lub tez gruntową.

Naczelna

Dodaj komentarz