Eksploatacja pojazdów ciężarowych.

Prowadzenie dużego przedsiębiorstwa transportowego wymaga od przedsiębiorcy posiadania sporego taboru pojazdów, co też z kolei wiąże się z koniecznością ponoszenia dość sporych kosztów eksploatacyjnych. W końcu wszystkie posiadane pojazdy należy poddawać rutynowym przeglądom technicznym, celem wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości w działaniu, jak również naprawy uszkodzonych podzespołów, czy tez ich wymiany na nowe. Zdecydowanie najczęściej uszkodzeniom i zużyciu podlegają elementy układów hamulcowych, bowiem w przypadku pojazdów ciężarowych narażone są one na znaczne obciążenia. Zobaczmy jednak, czy możliwe jest ograniczenie kosztów eksploatacji pojazdów ciężarowych w tym zakresie, aby ograniczyć nieco ogólne koszty prowadzenia przedsiębiorstwa.

Przyczyny nieprawidłowości w działaniu układu hamulcowego.

Zdecydowanie najczęstsza przyczyną nieprawidłowej pracy układu hamulcowego w pojazdach ciężarowych jest wadliwa praca układu pneumatycznego. W szczególności zaś dotyczy to osuszacza powietrza, bowiem to on odpowiada za ograniczenie poziomu wilgotności sprężonego powietrza podawanego do zacisków hamulcowych do poziomu 21%, przy którym to poziomie hamowanie odbywa się optymalnie, zaś elementy stalowe zacisków nie będą narażone na korodowanie. Niestety bardzo często dochodzi do sytuacji, w której w wyniku nadmiernego poziomu wilgotności sprężonego powietrza, na elementach pojawia się korozja. Oczywiście już sam zbyt wysoki poziom wilgotności negatywnie wpływa na efektywność hamowania, a do tego jeszcze prowadzi do trwałych uszkodzeń zacisków hamulcowych. Wobec tego tez, należy regularnie przeprowadzać wnikliwy przegląd stanu technicznego całego układu pneumatycznego ze szczególnym naciskiem na pracę osuszacza powietrza, aby wyeliminować przyczyny korodowania elementów zacisków hamulcowych oraz zapewnić prawidłową pracę całego układu hamowania.

Naprawa zacisków oraz uch wymiana.

Niestety bardzo często przyczyny takiego stanu rzeczy są wychwycone zbyt późno, a co za tym idzie, niestety nie da się przeprowadzić regeneracji zacisków, a koniecznością staje się kosztowna ich wymiana na nowe. Aby można była regeneracja zacisków dla motoryzacji konieczne jest systematyczne przeprowadzanie przeglądów, gdyż tylko w taki sposób można będzie odpowiednio wcześnie wychwycić nieprawidłowości w działaniu i zadbać o usunięcie ich przyczyn, jak również o zregenerowanie zacisków, odpowiadających za bezpieczne hamowanie pojazdów ciężarowych. W tym celu należy przeprowadzać przegląd techniczny głównie osuszacza powietrza, ale także stanu technicznego samych zacisków, aby wychwycić początki korozji, kiedy to możliwe jest jeszcze przeprowadzenie regeneracji. Jest to jedyny sposób na ograniczenie kosztów eksploatacji w kwestii układu hamulcowego oraz samych zacisków hamulcowych w pojazdach ciężarowych.

Naczelna

Dodaj komentarz