Filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym.

Jedną z najbardziej kluczowych kwestii w zakresie osiągania dobrych efektów w toku procesu lakierniczego, jest utrzymanie maksymalnie wysokiego poziomu czystości atmosfery wewnętrznej w warsztacie. Wiąże się z tym co prawda konieczność ponoszenia pewnych kosztów związanych z zakupem niezbędnych filtrów, czy też instalacją systemu nawiewno wywiewnego, niemniej jednak osiągane dzięki temu efekty będą z całą pewnością co najmniej zadowalające. Przy odpowiednim zaś podejściu, po prostu będziemy mogli realizować prace lakiernicze na najwyższym poziomie, co dla każdego warsztatu powinno być kwestią kluczową.

System nawiewno wywiewny dla lakiernictwa.

Pierwszym krokiem w każdym warsztacie lakierniczym powinno być zainstalowanie centrali nawiewno wywiewnej, która będzie realizować proces wymiany powietrza z otoczeniem. Jest to bardzo ważna kwestia, bowiem jednocześnie zapewnimy sobie napływ świeżego powietrza i usuwanie starego, oraz jego bieżące oczyszczanie ze wszelkich zanieczyszczeń. Musimy przecież pamiętać o tym, iż powietrze atmosferyczne jest pełne wszelkiego rodzaju zabrudzeń które przedostając się do strefy roboczej procesu lakierniczego mogą się mieszać z mgiełka lakierniczą i osiadać na elementach malowanych. Będzie to wywierać bardzo negatywny wpływ na jakość lakierowanych powierzchni, zarówno w kwestii estetyki, jak i parametrów technicznych. Dlatego też, pozbycie się wszystkich lotnych zanieczyszczeń poprzez odpowiednie filtry kieszeniowe montowane na wlocie powietrza z zewnątrz w centrali wentylacji, będzie kluczową kwestią, wywierającą wpływ na możliwość osiągania dobrych efektów pracy w lakiernictwie.

Dodatkowa filtracja wewnętrzna.

Oczywiście, sama filtracja przy wymianie powietrza z otoczeniem nie zapewni nam jeszcze stu procentowej gwarancji braku zanieczyszczeń w obszarze roboczym. W końcu musimy pamiętać o tym, iż w każdym pomieszczeniu kurz i pył generuje się stale, samoistnie i przy sporym udziale człowieka. Dlatego też, warto dodatkowo zastosować wewnątrz pomieszczeń lakierniczych filtry podłogowe, oraz sufitowe czy też naścienne, które będą miały za zadanie przechwytywać unoszące się zanieczyszczenia. Pozwoli to nam osiągnąć jeszcze wyższy poziom czystości atmosfery wewnętrznej, a co za tym idzie, także zapewnić sobie lepsze warunki do codziennej pracy. Wiąże się to oczywiście także z pewnymi, dodatkowymi kosztami, niemniej jednak będą one rekompensowane w zupełności poprzez efekty jakie będziemy dzięki temu w stanie osiągnąć.

Reasumując, trzeba tutaj powiedzieć sobie jasno, iż efekty pracy lakierniczej będą przede wszystkim zależne od tego, jak wysoki poziom czystości atmosfery wewnętrznej uda nam się osiągnąć w przypadku pomieszczeń lakierniczych. Im czystsza atmosfera tym lepiej dla procesu lakierniczego, toteż warto tutaj dołożyć wszelkich starań, aby jednak proces lakierniczy był utrzymany na wysokim poziomie.

Naczelna

Dodaj komentarz