Filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym.

Jedną ze zdecydowanie najważniejszych kwestii wpływających na jakość realizowanych w warsztatach lakierniczych usług, jest bez cienia wątpliwości czystość wewnętrznej atmosfery w pomieszczeniach warsztatowych. Musimy tutaj pamiętać, iż wszystkie, lotne zanieczyszczenia, unoszące się w powietrzu, mogą przedostawać się do strefy roboczej, gdzie poprzez mieszanie się ze strumieniem mgiełki lakierniczej, mogą osiadać w warstwie lakieru, a to będzie wywierać negatywny wpływ zarówno na jej estetykę jak i parametry techniczne. Dlatego też, odpowiednio dobre usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z powietrza wewnątrz warsztatu lakierniczego będzie tutaj kluczową kwestią, wpływającą na jakość realizowanych w warsztacie usług.

System wentylacji z filtracją powietrza.

Pierwszą i zdecydowanie najważniejszą w tym przypadku inwestycją będzie instalacja systemu wentylacji wyposażonego w odpowiednie filtry kieszeniowe, które będą skutecznie przechwytywać wszystkie zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego. Tego typu instalacja powinna być wyposażona w filtry w obydwu kierunkach, aby nie dopuszczać nie tylko do usuwania zanieczyszczeń zewnętrznych z powietrza wtłaczanego do środka, ale także, aby usuwać zanieczyszczenia chemiczne z powietrza odprowadzanego na zewnętrz obiektu. Dobra jakościowo centrala nawiewno wywiewna, będzie tutaj w pełni zapewniać oczyszczanie powietrza, toteż jej zakupienie i prawidłowy montaż powinien być pierwszym krokiem, mającym na celu osiągnięcie dogodnych warunków do realizacji usług lakierniczych.

Filtracja zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego.

Niezależnie od jakości systemu nawiewno wywiewnego, w dalszym ciągu trzeba będzie jeszcze zwalczyć zanieczyszczenia pochodzące z wnętrza pomieszczeń lakierniczych. W każdym obiekcie wytwarza się mnóstwo kurzu i pyłu. Tynk, ludzkie ubrania, włosy i naskórek, to wszystko to zanieczyszczenia, które będą się unosić w powietrzu, wobec czego trzeba będzie skutecznie je przechwytywać, aby nie dostały się do przestrzeni roboczej. Tam bowiem, mogą one mieszać się ze strumieniem lakieru pod ciśnieniem, a wtedy będą wywierać negatywny wpływ zarówno na jakość nakładanych warstw lakieru, jak i na ich parametry techniczne. Dlatego też, należy tutaj zainwestować w odpowiednie filtry podłogowe, naścienne i sufitowe, które będą skutecznie przechwytywać zanieczyszczenia pochodzenia wewnętrznego. Inwestycja w tego typu filtry podłogowe, nie będzie aż tak spektakularna finansowo, jak instalacja profesjonalnej centrali nawiewno wywiewnej, niemniej jednak swoją skutecznością oczyszczania atmosfery wewnętrznej w pomieszczeniach lakierniczych będzie jej dorównywać. Generalnie rzecz więc ujmując, musimy pamiętać, iż najważniejszą kwestią będzie tutaj skuteczne oczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, aby lotne zanieczyszczenia nie przedostawały się do obszaru roboczego, gdzie mogłyby wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych.

Naczelna

Dodaj komentarz