Jak zadbać o jakość realizowanych prac lakierniczych.

Jakość w lakiernictwie odgrywa bardzo istotną rolę. Trzeba tutaj regularnie wdrażać innowacje technologiczne wywierające wpływ na podnoszenie poziomu jakości realizowanych prac. Dzięki takiemu bowiem podejściu można rozwijać swoją firmę, oraz systematycznie osiągać lepszy poziom jej zysków. W celu podniesienia jakości zaś, trzeba będzie przede wszystkim zadbać o prawidłowy poziom oczyszczenia atmosfery wewnętrznej w warsztacie. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, będą bowiem negatywnie wpływać na jakość nakładanych powłok lakierniczych. sprawdźmy w takim razie, w jaki sposób można prawidłowo zadbać o dobry poziom oczyszczenia wewnętrznej atmosfery w warsztatach lakierniczych.

Filtracja zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego.

W pierwszej kolejności, trzeba będzie tutaj zadbać o to, aby do wnętrza pomieszczeń lakierniczych nie przedostawały się zanieczyszczenia z zewnętrz. Te zaś będą mogły się dostawać głównie poprzez system wentylacji warsztatu. Dlatego też, tutaj niezbędne będą odpowiednie filtry kieszeniowe, których zadaniem będzie przechwytywanie wszystkich, pojawiających się zanieczyszczeń. Jest to kwestią niesamowicie istotną, bowiem im więcej brudów złapiemy na tym etapie, tym mniej pracy z oczyszczaniem atmosfery będziemy mieć później. Wiąże się to oczywiście z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Przede wszystkim na profesjonalną instalację nawiewno-wywiewną z niezbędnymi filtrami kieszeniowymi. Jest to jednak inwestycja jak najbardziej uzasadniona i przekładająca się na zyski w przyszłości. Dlatego też, warto tutaj znaleźć odpowiednie środki finansowe na taką instalację. Przyczyni się to automatycznie do wzrostu jakości realizowanych w warsztacie prac lakierniczych.

Filtracja zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego.

Niezależnie od tego, jak dobrze oczyścimy atmosferę wewnętrzną poprzez filtrację powietrza doprowadzanego z zewnątrz, trzeba pamiętać o zanieczyszczenia powstających wewnątrz warsztatu. Tutaj także trzeba będzie zastosować odpowiednie filtry, które będą w stanie przechwytywać jak największą ich ilość. Najlepszym rozwiązaniem będą tutaj osadowe filtry podłogowe, ścienne i sufitowe. Ich działanie polega na tym, aby związać w swojej wewnętrznej strukturze wszystkie zanieczyszczenia lotne osiadające na powierzchni filtrów. Będzie to bardzo dobrym i korzystnym rozwiązaniem. Zanieczyszczenia są tutaj bowiem regularnie wznoszone w powietrze, przez poruszających się pracowników oraz maszyny. Jeśli zaś przechwycimy je na ścianach, sufitach i podłogach, zapewnimy sobie, iż nie będą już wznoszone w powietrze. Dzięki temu nie będą mogły przedostawać się bezpośrednio do strefy roboczej, gdzie wywołałyby negatywny wpływ na jakość nakładanych warstw lakieru. Jest to jedno z najlepszych rozwiązań w tym zakresie, dlatego także i tutaj warto wysilić się na znalezienie odpowiednich środków finansowych. Przyczyni się to bowiem do podniesienia poziomu jakości realizowanych prac w warsztacie, co w tym przypadku jest kwestią najważniejszą.

Naczelna

Dodaj komentarz