Klejenie w branżach precyzyjnych.

Produkcja w branży elektronicznej czy też elektrotechnicznej, wymaga wielkiej precyzji, praktycznie na każdym etapie. Szczególnie istotnym aspektem jest tutaj łączenie ze sobą poszczególnych elementów gotowych wyrobów, gdzie bardzo często zachodzą poważne trudności w zastosowaniu rozwiązań, znanych i wykorzystywanych powszechnie. Dlatego też, w tym przypadku, najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem jest klejenie z zastosowaniem klejów utwardzanych promieniowaniem UV. Jest to technologia klejenia o bardzo dobrych parametrach technicznych gotowej spoiny, jak również wielu zaletach, na które warto w tym przypadku zwrócić szczególną uwagę.

Zalety stosowania klejenia utwardzanego UV.

Jak już wspomnieliśmy, rozwiązanie to ma dość sporo zalet dla których tak chętnie wykorzystywane jest w produkcji w branży elektronicznej czy też elektrotechnicznej. Rzadziej aczkolwiek jednak, jest ono także stosowane w innych branżach, jak chociażby w lotnictwie, telekomunikacji czy też motoryzacji. Do najważniejszych zalet należy zaliczyć tutaj rzecz jasna wytrzymałość gotowej spoiny, jednakże niemniej istotnymi będą czas żywotności kleju, oraz czas jego utwardzania. Jeśli chodzi o czas żywotności, to jest to czas, w trakcie którego od nałożenia warstw kleju na przygotowane do klejenia powierzchnie, możemy jeszcze nimi spokojnie manewrować, bez obawy o przedwczesne utwardzenie, czy też zmarnowanie kleju. W większości przypadku będzie to czas nawet do godziny, a więc mamy nawet 60 minut na to aby posmarowane klejem elementy jeszcze względem siebie przemieszczać. Czas utwardzania zaś jest tutaj wybitnie krótki, poprzez odpowiednie promienniki UV do utwardzania klejów, w ciągu 10 sekund promieniowania osiągniemy wstępny poziom utwardzenia spiny. Po kolejnych zaś 10 sekundach, będziemy mieć do czynienia z pełną wytrzymałością spoiny.

Przygotowanie klejenia.

Bardzo ważnym aspektem w tym przypadku, wpływającym na osiągane parametry spoiny jest rzecz jasna prawidłowe przygotowanie klejenia, na które składa się dobór kleju, parametrów klejenia, oraz przygotowanie powierzchni do klejenia. Niemniej istotne będą tutaj parametry naświetlania promieniami UV, które będą przekładać się na jakość utwardzenia spoiny. Wartym podkreślenia jest także fakt, iż urządzenia UV, powinny swoim promieniowaniem obejmować całą szerokość spoiny. Chodzi tutaj głównie o to, aby naświetlanie promieniowaniem UV, przebiegało jak najbardziej równomiernie. W przypadku bowiem nierównego naświetlania, będziemy mieć do czynienia z nierównomiernym utwardzaniem spoiny, co będzie prowadzić do niepotrzebnych naprężeń spoiny, a tym samym jej osłabiania od samego początku. Generalnie mamy dość sporo czynników wpływających na jakość naszych spoin, niemniej jednak wartym podkreślenia jest fakt, iż kleje utwardzane UV, będą jednym z lepszych rozwiązań, które przy zastosowaniu dobrze dobranych metod klejenia, zagwarantują nam spoiny o bardzo dobrych, jeśli nie najlepszych nawet parametrach.

Naczelna

Dodaj komentarz