Kompensacja mocy biernej jako źródło oszczędności dla firm.

Każde większe przedsiębiorstwo, które w codziennej działalności potrzebuje sporej mocy elektrycznej, ponosi też z tego tytułu bardzo duże koszty. W wielu zaś przypadkach, możliwe jest ograniczenie tych kosztów w pewnym zakresie poprzez kompensację mocy biernej. Na każdym rachunku za energię elektryczną, widnieć będzie pozycja dotycząca właśnie kosztów mocy biernej. Sprawdzamy czym jest moc bierna i jak można poprzez jej kompensację wpłynąć na obniżenie rachunków za prąd elektryczny.

Czym jest moc bierna?

W każdym przypadku obwód elektryczny będzie posiadać trzy rodzaje mocy, a będą to: moc czynna, moc bierna oraz moc pozorna. Moc czynna jest najbardziej istotna z punktu widzenia użytkownika, bowiem jest ona zamieniana na pracę, czyli innymi słowy na energię użytkową. Moc bierna pojawia się pomiędzy źródłem energii a jej odbiornikiem czyli na przykład silnikiem elektrycznym. Moc pozorna z kolei jest wektorową sumą mocy czynnej i biernej. Moc bierna i czynna jest wytwarzana w elektrowni, niemniej jednak w przypadku mocy biernej, nie jest ona zużywana ale przepływa pomiędzy źródłem a odbiornikiem. Moc bierną można jeszcze dodatkowo podzielić na indukcyjną oraz pojemnościową. Pierwsza jest niezbędna do prawidłowej pracy transformatorów, dławików czy też silników. Drugi tym mocy biernej jest oddawany do sieci, poprzez odbiorniki takie jak oświetlenie LED, kondensatory czy też inny sprzęt elektroniczny. Wpływa to wszystko w pewnym zakresie na dodatkowe obciążenie dla sieci oraz może przyczyniać się do szybszego zużywania się sieci zasilającej.

Kompensacja mocy biernej.

Aby wyeliminować nadmierne ilości mocy biernej, która jest limitowana w tym zakresie w umowie między elektrownią a odbiorcą, należy wdrożyć odpowiednie urządzenia na linii odbiorczej. Jest to właśnie wspomniana kompensacja mocy biernej. Dzięki odpowiednio przygotowanej baterii kondensatorów, możemy osiągnąć stan w którym prawie nigdy nie przekroczymy limitu pobranej energii biernej. To rzecz jasna wpływa pozytywnie na koszty energii elektrycznej, bowiem nie będziemy musieli ponosić kar finansowych za przekroczenie limitu mocy biernej.

Szacuje się, iż dopiero w przypadku, kiedy koszty związane z przekroczeniem limitu mocy biernej wyniosą powyżej 500 PLN netto miesięcznie, opłacalnym rozwiązaniem jest wdrożenie kompensacji mocy biernej. Poniżej tej kwoty także oczywiście można takie rozwiązania stosować, jednakże z punktu widzenia ekonomii nie jest to jeszcze uzasadnione.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, kompensacja mocy biernej to nic innego jak ograniczenie ilości mocy biernej przepływającej pomiędzy źródłem zasilania a odbiorcą. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania, koszty dostaw energii elektrycznej znacznie spadną, gdyż przy braku przekroczenia poziomu dopuszczalnej mocy biernej pobranej z sieci, nie będziemy narażeni na jakiekolwiek kary ze strony dostawcy elektryczności do firmy.

Naczelna

Dodaj komentarz