Obniżanie poziomu wody gruntowej.

W czasie realizacji wielu prac z zakresu budownictwa, można natknąć się na przeróżne problemy i przeszkody naturalne, z których chyba najtrudniejszą do pokonania jest woda gruntowa. Jej pojawianie się w danym terenie bardzo utrudnia prowadzenie jakichkolwiek wykopów, toteż skuteczne pozbycie się problemu, przynajmniej na czas prowadzenia prac ziemnych będzie w takich przypadkach priorytetowe. Najlepszym na chwilę obecną rozwiązaniem jest montaż w terenie instalacji igłofiltrowej, która w bardzo skuteczny sposób potrafi obniżyć poziom wody gruntowej, zaś jej nadmiar odprowadzić na bezpieczną odległość. Trzeba tutaj jednak nieco wiedzy, doświadczenia i pieniędzy, bowiem musimy zdać sobie sprawę z tego, iż instalacje tego rodzaju są dość kosztowne.

Montaż instalacji igłofiltrowej.

W skład typowej instalacji igłofiltrowej, wchodzą:

  • odpowiedniej średnicy igłofiltry, czyli rury wprowadzane do gleby.
  • kolektor ssący, do którego przy pomocy odpowiednich łączek i kolanek podpinane są igłofiltry.
  • agregat pompowy, czyli serce całej instalacji, odpowiedzialny za wytworzenie w niej podciśnienia, dzięki któremu napływająca do igłofiltrów woda może być skutecznie odprowadzana na bezpieczną odległość.

Oczywiście jest to podział bardzo podstawowy, aczkolwiek dla potrzeb naszych rozważań w tym przypadku wystarczający. Najważniejszym aspektem, w tym przypadku jest kwestia poprawnego rozlokowania igłofiltrów. Chodzi tutaj o zachowanie pewnych zasad co do ich montażu, które mówią, aby każdy igłofiltr był wprowadzany do gleby w odległości około 1m w stosunku do drugiego. Oczywiście w przypadku większych ilości wody gruntowej, odległość ta powinna być zmniejszana, natomiast w przypadku mniejszych ilości, może być wydłużona. Głębokość zanurzenia igłofiltra jest zaś ściśle powiązana z planowaną głębokością prowadzenia prac, i powinna być co najmniej pół metra większa. Prawidłowo zamontowana instalacja igłofiltrowa, będzie bardzo skutecznym sposobem na obniżenie poziomu wody gruntowej w danym terenie, a co za tym idzie, na skuteczną realizację prac ziemnych.

Pozyskiwanie zestawu igłofiltrowego.

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, instalacje igłofiltrowej stanowią dość kosztowne rozwiązanie, toteż nie zawsze ich zakup będzie w pełni uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia. W przypadku, kiedy zastosowanie igłofiltrów, jest czynnością sporadyczną i nie jesteśmy w stanie określić, czy w danym sezonie będzie nam tego typu instalacja potrzebna, zakup jej na własność, raczej będzie pozbawiony sensu. O wiele lepiej będzie wynająć taki sprzęt, tym bardziej iż dobra wypożyczalnia igłofiltrów dużej średnicy, wysokiej wydajności, zagwarantuje nam sprzęt o wiele lepszej klasy niż bylibyśmy w stanie sobie na to sami pozwolić. Wynika to z faktu tego, iż sprzęt będący na własność wypożyczalni, jest eksploatowany praktycznie cały czas, przez różnych przedsiębiorców, a to pozwala na szybkie pokrycie kosztów zakupu instalacji, oraz na ponoszenie kosztów jej konserwacji, które także nie należą do najmniejszych. Tylko w przypadku, kiedy z góry jesteśmy w stanie przewidzieć, że przez dłuższy czas będziemy prowadzić prace w terenie podmokłym i będziemy często wykorzystywać instalacje igłofiltrowe, uzasadnionym jest zakup takowej na własność.

Naczelna

Dodaj komentarz