Obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa rolnego.

Jedną z ważniejszych kwestii w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego będzie jego prawidłowe ubezpieczenie. Tym bardziej jeśli jest to gospodarstwo o powierzchni areałów uprawnych powyżej jednego hektara. W takim bowiem przypadku będzie mieć zastosowanie Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która wskazuje na obowiązek posiadania ubezpieczenia przez takie gospodarstwa rolne. W zasadzie jest to kolejny obowiązek nałożony na rolników, niemniej jednak jest bardzo dobre i realne uzasadnienie takiego obowiązku, o czym powiemy nieco więcej w poniższych akapitach.

Skąd wziął się obowiązek ubezpieczenia gospodarstw rolnych?

Mało kto już pamięta wydarzenia z roku 1997, kiedy to gigantyczna wręcz powódź spustoszyła nasz kraj. Przy czym najbardziej oczywiście ucierpiały w tym przypadku gospodarstwa rolne. Jako, że większość z nich nie posiadała żadnych ubezpieczeń od zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych, niestety nie były one w stanie pozyskać funduszy na przetrwanie trudnego okresu, na odbudowę zniszczeń i pokrycie poniesionych strat. A te były ogromne. Do akcji musiało więc wkroczyć państwo wspierając finansowo tych rolników, którzy nie byli w stanie samodzielnie opłacić wszystkich strat i odbudować zniszczonych gospodarstw. Aby uniknąć kolejnej interwencji państwowej, koniecznością było przymuszenie rolników do wykupienia odpowiednich ubezpieczeń, dzięki czemu w kolejnych przypadkach powodzi czy też innych kataklizmów, to ubezpieczalnie będą ponosić koszty z tego tytułu. Oczywiście najpierw zarobią na składkach ubezpieczonych rolników. Można więc powiedzieć, iż obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników zostało wprowadzone na ich własne życzenie, gdyż samodzielnie, bez przymusu z zewnątrz nie mieli zamiaru zatroszczyć się o bezpieczeństwo swoich interesów.

Wymagane ubezpieczenia.

Wspomniane we wstępie ustawa przewiduje dokładnie wszystkie rodzaje ubezpieczeń jakie należy wykupić, aby spełniać wymogi i nie czuć zagrożenia ukarania grzywną (ustawa przewiduje nawet do 5000 PLN grzywny za niewykupienie odpowiednich polis ubezpieczenia). Tak więc, rolnik prowadzący gospodarstwo o powierzchni upraw rolnych powyżej jednego hektara będzie musiał posiadać:

  • Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych (gradobicie, pożar, powódź)
  • Ubezpieczenie OC maszyn rolniczych – zapewniające bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy maszyny rolnicze poruszając się po drogach biorą udział w kolizji.

Dodatkowo, do tego dochodzi jeszcze ubezpieczenie upraw rolnych w wysokości co najmniej 50%, w przypadku rolników którzy korzystają z dopłat bezpośrednich do swoich upraw.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, trochę tych wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń jest, niemniej jednak patrząc z ekonomicznego punktu widzenia, nie jest to nic tak strasznego. Same ubezpieczenia nie kosztuje aż tak dużo w skali roku, a poziom zabezpieczenia jest w tym przypadku rzeczywiście bardzo wysoki.

Naczelna

Dodaj komentarz