Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych.

Gospodarstwa rolne w myśl Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom, które powinien wykupić każdy rolnik na warunkach przewidzianych w ustawie. Jednym z wymagań, aby ustawa obejmowała danego rolnika, jest spełnienie warunków prowadzenia gospodarstwa o łącznej powierzchni powyżej 1 ha oraz odprowadzanie w całości lub w części składki z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Korzystne aspekty posiadania ubezpieczenia dla rolników.

Przede wszystkim musimy tutaj powiedzieć, iż w kwestii takiej jak obowiązkowe OC rolników, będziemy mieli do czynienia z samymi pozytywnymi aspektami. Koszt ubezpieczenia nie należy do specjalnie wygórowanych, a w przypadku wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich, w toku prowadzenia działań związanych z gospodarstwem, nie trzeba będzie pokrywać kosztów wyrządzonych szkód z własnej kieszeni. Świadczenia te będzie wypłacać zakład ubezpieczeń, na mocy określonych w ustawie przepisów prawa. Warto tutaj przyjrzeć się niektórym zagadnieniom nieco bliżej. Dość dobrze i w miarę szczegółowo jest to wszystko opisane na stronie https://rf.gov.pl/vademecum-klienta/abc-ubezpieczen/Ubezpieczenie_OC_rolnika__21029, do której tez odsyłamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniem. W treści strony znajdziemy nie tylko informacje o zasadach wypłacania świadczeń, ale także inne ciekawe przykłady, pozwalające na precyzyjne zrozumienie całego mechanizmu ustawy.

Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych.

Bardzo istotną kwestia w tym przypadku jest także należyte ubezpieczenie zabudowań gospodarczych, które mogą zostać uszkodzone w wyniku działania sił przyrody. Wystarczy sobie zresztą przypomnieć pamiętną powódź z roku 1997, kiedy większość zabudowań gospodarczych na trasie powodzi, została doszczętnie zniszczonych. Tylko rolnicy którzy wtedy posiadali odpowiednie ubezpieczenia, mogli liczyć na wypłaty świadczeń pozwalających na sprawne i bezpieczne odbudowanie zniszczeń. Niestety nie wszyscy rolnicy wtedy posiadali ubezpieczenie gospodarstw rolnych, gdyż było to w stu procentach nieobowiązkowe. Większość więc nie miała ochoty marnować paru złotych rocznie dodatkowo na zabezpieczenie co jednak dość szybko się zemściło. Klęska żywiołowa, pokazała, jak ważne jest należyte ubezpieczenie prowadzonej działalności rolniczej, bowiem w trakcie jej prowadzenia bardzo łatwo o poważne szkody, z którym samodzielnie, rolni może nie być w stanie sobie poradzić.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, musimy tutaj uznać za słuszne stwierdzenie, iż ubezpieczenia dla rolników, mimo iż maja formę w pełni obowiązkową, stanowią jednak bardzo dobre rozwiązanie i pozwalają rolnikom ograniczyć koszty związane z nieprzewidzianymi wypadkami i zdarzeniami losowymi, a to bardzo ważna kwestia.

Naczelna

Dodaj komentarz