Odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów.

Jedną ze zdecydowanie najskuteczniejszych technologii odwadniania w terenie podmokłym jest metoda igłofiltrowa. Polega ona na skutecznym odsysaniu napływającej wody gruntowej na dany teren i odprowadzaniu jej na bezpieczną odległość przy zastosowaniu agregatów pompowych. Oczywiście jest to jedynie uproszczony schemat działania całego systemu igłofiltrowego, toteż bardziej szczegółowo opiszemy jego działanie w akapitach poniżej. Tutaj jeszcze tylko warto wspomnieć, iż jest to technologia wykorzystywana między innymi przy odzyskiwaniu terenów w Holandii, gdzie przecież duże połacie ternu są wręcz wydarte przemocą od oceanu.

Zasada działania systemów igłofiltrowych.

Działanie systemu igłofiltrowego jest stosunkowo proste, niemniej jednak, aby skutecznie mówić na ten temat w pierwszej kolejności trzeba wyszczególnić wszystkie elementy zestawu. Będziemy tutaj mieli więc do czynienia z elementami takimi jak:

  • igłofiltry – specjalnie rury PCV, zakończone z jednej strony perforowaniem, którego zadaniem jest zasysanie wody gruntowej.
  • Kolektory ssawne – rury o dużych średnicach, do których podłączone są igłofiltry, a za pośrednictwem których, zasysana przez igłofiltry woda jest transportowana dalej.
  • Agregat pompowy – wytwarzający w całej instalacji podciśnienie, aby umożliwić zasysanie wody gruntowej.

Tak więc, widzimy wyraźnie, iż agregat pompowy wytwarza podciśnienie w instalacji, zaś woda gruntowa zasysana przez igłofiltry odprowadzana jest poprzez kolektory ssawne do agregatu, gdzie następnie jest pompowana dalej na bezpieczną odległość. Bardzo ważną jednak w tym przypadku kwestią, przesądzającą o skuteczności realizacji osuszania w takim zakresie, jest prawidłowy montaż całej instalacji, a w szczególności samych igłofiltrów.

Prawidłowy montaż instalacji igłofiltrowej.

Przestrzeganie podstawowych zasad montażu instalacji igłofiltrowych, będzie tutaj kwestią wręcz kluczową, toteż warto przyjrzeć się temu zagadnieniu z bliższą. Same igłofiltry powinny być wprowadzone do gruntu na głębokość około pół metra większą, niż zakładana głębokość realizacji robót ziemnych, zaś pomiędzy poszczególnymi igłofiltrami w rzędzie powinna być zachowana odległość 0,5 – 1 m, w zależności od nasilenia napływu wody gruntowej. W ten sposób tworzymy swego rodzaju ściana zaporową, przez którą woda gruntowa nie będzie się przedostawać, tylko będzie przechwytywana i odprowadzona na bezpieczną odległość. możemy w ten sposób wykonać ścianę zaporową, na przykład od strony brzegu rzeki czy też jeziora. Możemy także wykonywać instalacje piętrowe, gdzie każdy kolejny igłofiltr będzie montowany jedno piętro niżej. Czyli z boku ściany zaporowej z igłofiltrów, prowadzimy wykopy do ich głębokości, a następnie montujemy kolejny zestaw igłofiltrów. Pozwala nam to na realizację bardzo złożonych zadań w zakresie osuszania terenów podmokłych czy tez odwadniania.

Naczelna

2 thoughts on “Odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów.

Dodaj komentarz