Outsourcing usługi magazynowania.

Jako, że w ostatnich latach coraz większą popularność zdobywa branża outsourcingu, toteż w wielu przypadkach staje się ona wręcz czymś niezbędnym. Obecnie ma to miejsce także w przypadku prowadzenia dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, które korzystają z outsourcingu usług magazynowania, co przyczynia się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa, jak również niesie za sobą cały szereg, wielu innych korzyści. Zobaczmy w takim razie, jakiego rodzaju korzyści będą płynąć dla przedsiębiorcy korzystającego z zewnętrznych usług magazynowania, oraz jak należy podejść do tego zagadnienia, aby korzyści te były faktycznie jak największe.

Zalety zewnętrznego magazynowania.

Przede wszystkim, powinniśmy tutaj zwrócić szczególną uwagę na kwestię tego, iż w przypadku korzystania z zewnętrznych usług magazynowania, przedsiębiorca jest w stanie zaoszczędzić całkiem sporo przestrzeni na własnych obiektach, która może następnie być wykorzystana w celu poszerzenia możliwości produkcyjnych. Warto tutaj jednak wyliczyć wszystkie zalety, a prezentuje je poniższa lista.

  • Zwolnienie sporej ilości przestrzeni na własnych obiektach, która może zostać wykorzystana w innych celach (poszerzenie zdolności produkcyjnych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań)
  • Ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem własnej infrastruktury magazynowej (sprzęt, pracownicy, obiekty)
  • Przeniesienie odpowiedzialności za magazynowane towary na usługodawcę.
  • Ograniczenie kosztów magazynowania (koszty ponoszone są tylko od wykorzystanej aktualnie przestrzeni a nie od całego magazynu, jak ma to miejsce w przypadku własnych obiektów)

Generalnie rzecz więc ujmując, można powiedzieć, iż outsourcing usług magazynowania niesie za sobą całkiem spore korzyści, toteż warto to rozwiązanie uwzględnić w planowania własnych strategii działalności. Można dzięki temu poczynić spore oszczędności, a środki w ten sposób zaoszczędzone przeznaczyć na inne działania, jak chociażby na rozwój działalności, lub motywacyjne premie dla pracowników.

Efektywne wykorzystanie zewnętrznych usług magazynowych.

Oczywiście aby faktycznie skorzystać na outsourcingu usług magazynowych, należy w pierwszej kolejności znaleźć solidnego usługodawcę, który zagwarantuje nam pełną obsługę logistyczna magazynu. Jeśli już mamy korzystać z zewnętrznych usług magazynowych, niech będzie to usługa w stu procentach kompleksowa. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o to, aby zewnętrzny przedsiębiorca nie tylko przechowywał nasze towary na magazynie, ale także przyjmował surowce od naszych dostawców i w miarę zapotrzebowania dostarczał je na obiekty produkcyjne. Powinien on także odbierać gotowe wyroby z naszych obiektów i prowadzić ich spedycję do odbiorców. Jednym słowem powinna to być usługa obejmująca wszystkie aspekty logistyki w dużych przedsiębiorstwach, aby korzystanie z tego rozwiązania niosło za sobą konkretne korzyści.

Naczelna

Dodaj komentarz