Profesjonalne geosyntetyki we współczesnym budownictwie technicznym.

Realizacja wszelkiego rodzaju prac w budownictwie technicznym, czyli przede wszystkim budowa dróg, autostrad, torowisk kolejowych, i wielu innych, wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu realizowane konstrukcje mogą charakteryzować się wyższym poziomem trwałości i odporności na obciążenia eksploatacyjne. W tym zakresie, współcześnie stosuje się przede wszystkim profesjonalne geosyntetyki. Są to nowoczesne materiały wykonywane głównie z włókien poliestrowych oraz polipropylenowych, których głównym zadaniem jest wzmocnienie konstrukcji i zbrojenie gruntów przy tego typu inwestycjach.

Gdzie stosuje się profesjonalne geosyntetyki?

Przede wszystkim w budownictwie drogowym. Tutaj wykorzystywane są wszelkiego rodzaju geosiatki, geotkaniny, czy też geowłókniny, których zadaniem, jest skuteczne zbrojenie warstw podbudowy oraz gruntu w otoczeniu drogi. Stosując profesjonalne geosyntetyki można znacznie wydłużyć żywotność całej infrastruktury otaczającej, jak również samej nawierzchni bitumicznej. W tym celu stosujemy odpowiednio dobrane geosiatki, jako warstwę zbrojenia podbudowy. Dzięki temu podbudowa pozostaje stabilna i przesuwa się ani nie zapada, nawet podczas intensywnych obciążeń eksploatacyjnych. Wiadomo, iż najczęstszą przyczyną spękania nawierzchni, czy też tworzenia się zagłębień i kolein, jest właśnie przemieszczanie się warstw podbudowy. W tym właśnie zakresie, profesjonalne geosyntetyki, czyli głównie, wspomniane już geosiatki, będą zapewniać stabilizację podbudowy w trakcie jej eksploatacji.

Poza tym, geotkaniny, czy też nawet maty antyerozyjne, będą powszechnie stosowane do wzmacniania warstw gruntu na wszelkich zboczach i skarpach wzdłuż dróg i autostrad. Bardzo często trzeba przecież takowe nasypy wykonać, bądź też przeciąć się przez wzniesienie gruntu. Bez odpowiedniej stabilizacji, grunt ze zobacz mógłby się osuwać na drogę, co prowadziło by do zamulania całej infrastruktury wokół nowo budowanej drogi.

Zalety stosowania profesjonalnych geosyntetyków.

Bardzo ważną kwestią jest tutaj także to, iż profesjonalne geosyntetyki, niosą za sobą spory szereg zalet i korzyści. Do najważniejszych należy zaliczyć wspomniane już powyżej wzmocnienie trwałości oraz odporności konstrukcji na uszkodzenia. Jednakże trzeba pamiętać, iż różnorodne materiały geosyntetyczne będą stosowane także w innych przypadkach. Na przykład do wzmacniania kolejnych warstw odpadów, przy budowie składowisk. Do stabilizacji brzegów rzek, jezior oraz sztucznych zbiorników i cieków wodnych. Ich zastosowanie w tym zakresie będzie zapewniać zabezpieczenie przed ich podmywaniem, a to z kolei zapewni stabilizacje całego zbiornika lub też cieku. Oczywiście w każdym z tych przypadków należy zastosować odpowiednio dobrane, materiały geosyntetyczne, aby nie prowadziły one do jakichkolwiek powikłań. W przypadku zbiorników wodnych, szczególnie tych z wodą przeznaczoną na cele spożywcze, należy stosować tylko takie geosyntetyki, które są dopuszczone do kontaktu z woda pitną. Są one specjalnie stabilizowane i wykonywane tak, aby były obojętne chemicznie, skutkiem czego nie będą zanieczyszczać wody.

Naczelna

Dodaj komentarz