Skutecznie przeprowadzana dezynfekcja.

Przeprowadzanie dezynfekcji w lokalach gastronomicznych to swego rodzaju obowiązek, któremu musi sprostać każdy z właścicieli lokali tego typu. Jej zadaniem jest pozbycie się z powierzchni użytkowanych w kuchniach lokali gastronomicznych wszelkich szkodliwych drobnoustrojów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia zarówno personelu, jak i klientów lokalu. W celu przeprowadzania dezynfekcji stosowane są różne środki chemiczne dezynfekujące, dobrane w zależności od rodzaju występujących w danym przypadku mikroorganizmów. Zobaczmy jak skutecznie przeprowadzać dezynfekcję, aby praca w lokalach gastronomicznych była bezpieczna i nie narażała na szwank zdrowia zarówno pracowników, jak i klientów.

Dezynfekcja wewnętrzna i zewnętrzna.

Przede wszystkim trzeba tutaj zdać sobie sprawę z tego, iż dezynfekcja powinna być przeprowadzana w zasadzie każdego dnia. Mówimy w tym przypadku o dezynfekcji wewnętrznej, przeprowadzanej przez pracowników. Działania te polegają przede wszystkim na tym, aby wszystkie eksploatowane w kuchni naczynia były odkażone w odpowiedniej zmywarce, zaś na koniec zmiany lub dnia pracy, także wszystkie powierzchnie w kuchni zostały odkażone przy zastosowaniu odpowiednich detergentów. Do tego dochodzi jeszcze dezynfekcja zewnętrzna przeprowadzana przez specjalistyczne firmy DDD, które zapewniają maksymalny poziom usunięcia wszystkich szkodliwych mikroorganizmów. Zlecanie dezynfekcji zewnętrznej firmy powinno odbywać się w przypadku wykrycia skażenia poważniejszymi wirusami, bądź po wystąpieniu poważniejszych incydentów, które mogłyby się do takowego skażenia przyczynić. Każdy wypadek na kuchni powinien być zakończony przeprowadzeniem wnikliwej dezynfekcji, która będzie gwarancją, iż oddawana do użytku kuchnia będzie czysta i wolna od zagrożeń.

Metody przeprowadzania dezynfekcji.

Mówiliśmy już o odkażaniu przy pomocy zmywarek, to jeszcze warto powiedzieć o tym, jakie jeszcze stosowane są metody do przeprowadzania dezynfekcji. Otóż dezynfekcja może być przeprowadzana na kilka różnych sposobów a są to po kolei: polewanie, oprysk drobnokroplisty, zamgławianie, zanurzanie (w przypadku przedmiotów), zadymianie czy też posypywanie. Do tego dochodzi jeszcze dezynfekcja poprzez zastosowanie promieni UV, oraz pary wodnej pod różnych ciśnieniem. Prawidłowo dobrana metoda dezynfekcji będzie zapewniać skuteczność jej przeprowadzania a w tym przypadku pod uwagę branych jest wiele czynników. Trzeba ustalić rodzaj występujących wirusów, bakterii i drobnoustrojów, które mamy zadanie zlikwidować. Do tego należy także uwzględnić typ i rodzaj powierzchni, przeznaczonej do dezynfekcji, jak również specyficzne warunki panujące w pomieszczeniu, w którym będzie przeprowadzana. Trzeba tutaj także dobrać odpowiednie stężenie chemikaliów, aby zapewnić wysoki poziom skuteczności przeprowadzanej dezynfekcji, toteż można śmiało powiedzieć, iż skuteczność wynika z wiedzy i umiejętności analizy warunków. Dlatego właśnie w trudniejszych przypadkach, najlepiej jest zlecić przeprowadzenie dezynfekcji doświadczonej firmie DDD, aby wszystko przebiegło zgodnie z wytycznymi.

Naczelna

Dodaj komentarz