Urządzenia do produkcji brykietu i ich prawidłowy dobór.

Wdrożenie produkcji brykietu wymaga pewnych nakładów finansowych. Przede wszystkim trzeba wyłożyć stosunkowo spore fundusze na odpowiednie urządzenia do produkcji brykietu. Poza tym, musimy także zrealizować pewne inwestycje infrastrukturalne. Ostatecznie, należy także zadbać o regularne dostawy surowca do produkcji. W tym przypadku, możliwe jest zastosowanie oczywiście drewna prosto z wycinku. Jednakże o wiele łatwiej wytwarza się brykiet z trocin, zrębków i wiórów, czyli z odpadów z produkcji stolarskiej i tartacznej. Warto więc przeanalizować różne możliwości pozyskiwania surowca do produkcji brykietu, aby mieć zapewniony przerób na odpowiednim, zapewniającym dobre przychody, poziomie.

Kupujemy urządzenia do produkcji brykietu.

Zakup samych brykieciarek jest zadaniem wymagającym nie tylko posiadania odpowiednich funduszy. Tutaj należy także posiadać podstawową wiedzę o procesie technologicznym produkcji brykietu, jak również mieć pewien obraz przyszłej działalności przedsiębiorstwa. Należy już z góry przewidzieć, jakie możliwości produkcyjne chcemy w firmie utrzymać. Od tego bowiem zależne będzie to, jakiego rodzaju urządzenia do produkcji brykietu trzeba będzie pozyskać.

Oczywiście kluczową kwestią jest to, aby były to brykieciarki nowoczesne, pozwalające na wytwarzania brykietu w różnorodnych formach. Na przykład brykieciarki Briklis, pozwalają nam na takie podejście do produkcji. Wystarczy zmieniać formy produkcyjne, aby wytwarzać brykiet w kostce, w klasycznych mydełkach, czy też w formacie wałków o różnych średnicach i długości. Dzięki temu, zapewnimy sobie szeroki asortyment wyrobu, co pozwoli sprostać oczekiwaniom sporej grupy odbiorców. Przyczyni się do znacznego wzrostu konkurencyjności firmy na rynku wytwarzania brykietu.

Przygotowania infrastruktury magazynowo produkcyjnej.

Równie ważna kwestią co urządzenia do produkcji brykietu, będzie zadbanie o prawidłowe przygotowanie infrastruktury magazynowej oraz produkcyjnej. Chodzi tutaj o odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do składowania surowca, czy też gotowego wyrobu, oraz pomieszczeń produkcyjnych. Powinny one być odpowiednio odizolowane od otoczenia i gwarantować dobry przewiew systemu wentylacyjnego. Tak, aby składowany surowiec czy też gotowy już brykiet drzewny nie był narażony na zawilgocenie. Jest to kwestią najważniejszą, bowiem brykiet o wilgotności powyżej 10% nie nadaje się pod żadnym pozorem do spalania. Jeśli zaś materiał wsadowy, będzie nadmiernie wilgotny, urządzenia do produkcji brykietu, czyli nasze brykieciarki, mogą sobie z nim nie poradzić. Podczas produkcji bowiem, rozdrobniony materiał drzewny jest prasowany pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. To niestety prowadzi do wyciskania z niego wody, podczas gdy powinna wyciskać się jedynie żywica, która stanowi naturalne lepiszcze do brykietów.

Jednym słowem musimy zwrócić uwagę na to, aby pozyskiwane przez nas urządzenia do produkcji brykietu zapewniały odpowiednie możliwości produkcyjne. Jednocześnie należy zadbać o całą niezbędną infrastrukturę, aby produkcja brykietu była jak najbardziej opłacalna.

Naczelna

Dodaj komentarz