Wdrożenie produkcji brykietu.

Brykiet drzewny, wytwarzany przede wszystkim z odpadów z produkcji tartacznej i stolarskiej, staje się obecnie jednym z bardziej popularnych, ekologicznych materiałów opałowych. Jest to przede wszystkim doskonałe wręcz źródło energii odnawialnej, która obecnie jest tak niezbędna. Musimy przecież zdawać sobie sprawę z tego, iż dalsze korzystanie z paliw kopalnych, czyli przede wszystkim z węgla, nie służy dobrze środowisku naturalnemu, a tym samym przyczynia się do ograniczenia naszych warunków życiowych. Warto więc przemyśleć kwestię wdrożenia produkcji brykiety z odpadów drzewnych, szczególnie jeśli już prowadzimy tartak bądź też warsztat stolarski.

Niezbędne inwestycje.

Oczywiście wdrożenie produkcji brykietu będzie pociągać za sobą konieczność poniesienia pewnych kosztów związanych z inwestycjami w niezbędne wyposażenie oraz same zabudowania. Najważniejszym aspektem będą oczywiście maszyny do brykietowania, niemniej jednak równie istotnym aspektem będzie tutaj zagwarantowanie odpowiednich warunków magazynowania i produkcji. Kwestią nadrzędną jest bowiem zapewnienie sobie iż zarówno materiał wsadowy, jak i gotowy już wyrób, będą zabezpieczone przed wilgocią. Trzeba tutaj pamiętać, iż do procesu produkcji brykietu, wszystkie trociny, wióry i zrębki nie mogą być wilgotny. Dopuszczalny poziom wilgoci wynosi tutaj maksymalnie 10%, a wszelkie wyższe wartości będą negatywnie wpływać na przebieg procesu brykietowania. W jego trakcie bowiem, materiał wsadowy jest prasowany w wysokiej temperaturze pod wysokim ciśnieniem. w tym procesie wyciskana z drewna żywica staje się naturalnym lepiszczem do formowania brykietu drzewnego, zaś nadmierna ilość wilgoci będzie tutaj negatywnie wpływać na proces formowania brykietów oraz osłabiać znacznie siłę wiązania żywicy.

Zabudowania produkcyjne i magazynowe.

Tak więc poza samymi maszynami do brykietowania, niezbędne będzie przygotowanie odpowiednich pomieszczeń do magazynowania materiału wsadowego oraz gotowego już brykietu. Pomieszczeń, w których będziemy mieć pełne zabezpieczenie przed wilgocią. Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie takich pomieszczeń, które umożliwią nam w toku magazynowania dodatkowe suszenie, tak materiału wsadowego jak i gotowego już brykietu. Musimy pamiętać, iż im mniejszy poziom wilgotności gotowego brykietu uda się osiągnąć, tym większą wartością opałową będzie się on charakteryzować. Maksymalnym, dopuszczalnym poziomem wilgotności brykietu będzie tutaj 10%, niemniej jednak obniżenie tej wartości zapewni nam jeszcze lepsze warunki spalania i wyższy poziom bezpieczeństwa naszych kotłów, które przecież w przypadku nadmiernej wilgoci w brykiecie byłyby narażone na korozję. Jednym słowem inwestycje w obiekty będą tutaj dość wysokie i wymagające, jednakże w zamian będziemy mogli wyprodukować dobrej jakości, w pełni ekologiczny brykiet.

Naczelna

Dodaj komentarz