Detektor wodoru w ładowaniu akumulatorów

W przyszłości systemy energetyczne będą wyposażone w detektor wodoru, ponieważ oferuje on wiele korzyści jako nośnik czystego źródła energii. W dzisiejszych czasach jest to sprawa polityczna, której poświęca się mnóstwo uwagi. Wodór stanowi alternatywne paliwo, głównie w sektorze transportu, a firmy produkujące samochody, od niedawana, ale sukcesywnie wprowadzają na rynek pojazdy elektryczne z ogniwami paliwowymi. Europa, ale także Azja i Stany Zjednoczone przejawiają inicjatywę wdrażania sieci stacji tankowania wodoru. Czy kiedyś takie samochody zastąpią całkowicie te, którymi jeździmy obecnie?

Co to jest detektor wodoru?

Główną cechą wodoru jest to, że jest to skrajnie łatwopalny gaz, a w połączeniu z powietrzem stanowi mieszankę wybuchową. Każdy akumulator, którego budowa jest oparta na ołowianych ogniwach galwanicznych, zalanych roztworem kwasu siarkowego, podczas ładowania wydziela wodór. Bardzo ważna jest odpowiednia wentylacja, ale także detektor wodoru. Gdzie można znaleźć takie baterie? Najczęściej w wózkach widłowych, samochodach osobowych i ciężarowych. Każdy proces technologiczny, w którym może pojawić się wodór powinien być poddany detekcji. Jej celem jest jak najszybsze wykrycie wodoru, którego ilość może się zwiększać z powodu nieodpowiedniej wentylacji lub rozszczelnienia. Detektor wodoru, dzięki specjalnej instalacji, pozwala na wykrywanie tego łatwopalnego gazu.

Z czego składają się systemy detekcji wodoru?

Nowoczesne systemy detekcji wodoru, które są stosowane na ładowniach baterii, buduje się na podzespołach różnych firm. Taki system składa się z:

  • centrali alarmowej, która współpracuje z czujnikiem gazu, a także z sygnalizatorem optyczno-dźwiękowym,
  • detektor wodoru, wyposażonego w półprzewodnikowy sensor gazu, który jest zbudowany z rurki z dwutlenku cyny, nawleczonej na przewód grzejny.

Jak działa detektor wodoru?

Kiedy w powietrzu nie ma wodoru to rezystancja czujnika detektora nie zmienia się, a mostek jest w stanie równowagi, wtedy napięcie jest równe zeru. Natomiast, kiedy detektor wodoru wykryje gaz, wtedy rezystancja ulega zmianie i zależnie od wielkości stężenia wodoru, zmianie ulega także napięcie między gałęziami mostka.

Podsumowanie

Systemy detekcji wodoru bez wątpienia są zagadnieniem trudnym, ze zrozumieniem, którego nie każdy sobie poradzi, ale w ostatnim czasie bardzo dużo się o tym mówi, więc coraz częściej będą pojawiały się różne informacje na ten temat. To, co trzeba wiedzieć o wodorze: jest to łatwopalny gaz, który stwarza możliwości alternatywnego źródła energii. Do tej pory najczęściej jest wykorzystywany w bateriach do wózków widłowych, a także samochodów osobowych i ciężarowych. Wodór odgrywa również bardzo istotną rolę w rafineriach, a w przyszłości produkcja wodoru będzie nadal rosła, ponieważ będzie rosło zapotrzebowania na bezpieczne i czyste paliwa.

Naczelna

Dodaj komentarz