Jakość w lakiernictwie i jej osiągnięcie.

Jakość świadczonych przez zakłady lakiernicze usług, jest uzależniona od wielu, zróżnicowanych czynników. Przede wszystkim jednak, najbardziej istotną kwestią na którą należy tutaj zwrócić szczególną uwagę jest utrzymanie wysokiego poziomu czystości wewnętrznej atmosfery roboczej. Zanieczyszczenia, unoszące się swobodnie w przestrzeni warsztatu stanowią bowiem zdecydowanie najważniejsze zagrożenie dla jakości. Dlatego też, aby osiągnąć wyższy poziom świadczonych usług, należy w pierwszej kolejności pozbyć się tych zanieczyszczeń w jak największym zakresie. Wymagać to będzie pewnym inwestycji, jednakże jest jak najbardziej osiągalne.

Zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Przede wszystkim należy tutaj zdać sobie sprawę, iż zagrożenie dla jakości stanowią zarówno zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. W przypadku zewnętrznych, będziemy mieć do czynienia z wszelkiego rodzaju kurzem i pyłem podnoszonym przez powietrze, a który wraz z nim będzie dostawać się do warsztatu poprzez system wentylacji. Zamontowanie na kanałach wlotowych odpowiednich systemów filtracji powinno w dużym zakresie rozwiązać ten problem. Niemniej jednak trzeba jeszcze zająć się zanieczyszczeniami pochodzenia wewnętrznego. W tym przypadku koniecznością będzie zastosowanie wewnętrznych filtrów osadowych. Najbardziej popularne w tym zakresie są filtry sufitowe lakiernicze. Przechwytują one wszystkie zanieczyszczenia unoszące się wewnątrz warsztatu i wiążą w swojej wewnętrznej strukturze, zapewniając nam utrzymanie maksymalnie wysokiego poziomu czystości. To oczywiście będzie automatycznie przekładać się na osiąganie lepszego poziomu efektywności codziennej pracy. Jednocześnie wzrastać będzie także jakość realizowanych usług lakierniczych.

Inwestycja w kabinę lakierniczą.

Osobnym rozwiązaniem, które może znacznie przyczynić się do wzrostu efektywności oraz jakości pracy w warsztatach lakierniczych, jest zakup kabiny lakierniczej. Jest to specyficzne, dodatkowe niejako pomieszczenie, z autonomicznym systemem oczyszczania i sprężania powietrza. Dzięki temu wewnątrz kabiny panują idealne niemalże warunki do realizacji prac związanych z lakiernictwem. Zarówno powietrze składające się na atmosferę roboczą, jak i powietrze sprężone wykorzystywane do malowania pod ciśnieniem, są bardzo dobrze oczyszczone. Tutaj trzeba będzie jeszcze zwrócić uwagę na wyposażenie kabin w lakiernictwie, aby umiejętnie inwestować w dobrej jakości filtry i pozostałe elementy przydatne w codziennej pracy. Wiąże się to oczywiście z koniecznością poniesienia stosunkowo sporych kosztów. Niemniej jednak, dzięki ich poniesieniu, możliwe będzie osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu jakości świadczonych usług lakierniczych.

Naczelna

Dodaj komentarz