Pomieszczenie akumulatorowni a kwestie bezpieczeństwa.

Ładowanie akumulatorów do wózków widłowych jest procesem wymagającym specjalnego podejścia. Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, bowiem w trakcie ładowania może dochodzić do różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Może na przykład dojść do wycieku kwasu orz wydzielania się wodoru, co stanowi już bardzo poważne zagrożenie. Dlatego też, projekty i realizacje akumulatorowni, na chwilę obecną przewidują wykonywanie specjalnych zabezpieczeń w tym zakresie. Warto przyjrzeć się temu nieco bliżej, aby mieć podstawową widzę na temat zagrożeń i sposobów ich neutralizowania w pomieszczeniu akumulatorowni.

Zagrożenia związane z ładowaniem akumulatorów.

Przede wszystkim warto sobie tutaj powiedzieć nieco więcej na temat podstawowych zagrożeń i sposób ich neutralizacji. Jest to kwestia najważniejsza, bowiem dzięki skutecznemu zapobieganiu zagrożeniom, można wyeliminować wiele niebezpiecznych sytuacji. W tym przypadku będziemy mieć do czynienia najczęściej z dwoma zagrożeniami:

  • Wyciek kwasu – który będzie wydzielać szkodliwe substancje. Tutaj oczywiście niezbędne będzie wietrzenie pomieszczenia i zabezpieczenie kwasu. Aby było możliwe warto się na taką okoliczność przygotować i wyposażyć pomieszczenie akumulatorowni w system wentylacji. Wózki do transportu baterii zaś, w wanny ze stali kwasoodpornej.
  • Wydzielanie wodoru – tutaj trzeba będzie z kolei zabezpieczyć się przed wybuchem. W tym celu akumulatorownie wyposażane są w systemy wentylacji połączone z systemem detekcji wodoru. Dzięki temu w przypadku wykrycia wycieku wodoru, można natychmiast uruchomić wentylacje, aby zażegnać zagrożenie wybuchowe.

Generalnie trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż bezpieczne pomieszczenie akumulatorowni wymagać będzie sporych nakładów inwestycyjnych. Jest to jednak absolutnie niezbędne, ze względu na bezpieczeństwo pracowników przebywających bezpośrednio w akumulatorowni lub nawet na tym samym obiekcie.

Realizacja pomieszczenia akumulatorowni.

Obecnie wszystkie projekty i realizacje akumulatorowni będą przygotowywane właśnie z myślą o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. Jest to co prawda bardzo kosztowne w realizacji, jednakże niezbędne. W przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń może bardzo szybko dojść do poważnych w skutkach zdarzeń. Najczęściej popełnianym błędem w tym przypadku jest rzecz jasna brak jakiegokolwiek pomieszczenia akumulatorowni. Do dziś można natrafić na przypadki, gdzie akumulatory ładowane są prosto na hali produkcji, i w dodatku ustawiane na drewnianych paletach. Takie zachowanie jest aż proszeniem się o tragedię. W takich sytuacjach oczywiście to pracodawca będzie obarczony wszelką odpowiedzialnością za ewentualne szkody i straty. Nawet jeśli to pracownik poprzez swoje zachowanie doprowadził do zagrożenia. Właściciel przedsiębiorstwa ma bowiem obowiązek prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenie akumulatorowni przed wszystkimi zagrożeniami jakie tutaj mogą się pojawić.

Naczelna

Dodaj komentarz