Ubezpieczenie gospodarstw rolniczych.

Odpowiednie ubezpieczenie gospodarstw rolniczych to bardzo istotna kwestia, której należy poświęcić odpowiednio dużo uwagi. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż nie każde gospodarstwo, będzie podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Istotną kwestią jest także podstawa prawna, regulująca to, które gospodarstwa powinny wykupić konkretne polisy ubezpieczeniowe, a które z gospodarstw nie muszą tego robić. Warto więc znać te wszystkie zagadnienia, szczególnie jeśli się gospodarstwo rolne prowadzi, bądź dopiero zamierza prowadzić. Dzięki tej wiedzy unikniemy bowiem konfliktów z prawem, które mogłyby, w ostateczności skończyć się nawet karą grzywny.

Czy ubezpieczenie gospodarstw rolniczych zawsze jest obowiązkowe?

Okazuje się iż oczywiście nie zawsze jest to obowiązkowe. Dokładnie kwestie te są uregulowane w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Precyzuje ona wszystkie kwestie związane z tym, które gospodarstwa rolnicze muszą wykupić konkretne pakiety ubezpieczeniowe, a które są z tego obowiązku zwolnione. Prowadząc gospodarstwo rolne, warto znać podstawowe przepisy tej ustawy, gdyż będą one regulować nasze obowiązki względem prawa.

W jakich okolicznościach, trzeba wykupić ubezpieczenie rolnicze?

Zgodnie z przepisami przytoczonej przez nas powyżej ustawy, aby ubezpieczenie gospodarstw rolniczych było dla nas obowiązkowe, musimy spełnić trzy poniższe warunki.

  • Musimy prowadzić gospodarstwo rolne o areale upraw rolnych przekraczającym powierzchnię jednego hektara
  • Musimy rozliczać się przy pomocy podatku rolnego przynajmniej w części.
  • Musimy być w świetle prawa osobą fizyczną.

Po spełnieniu tych trzech przesłanek, ubezpieczenie gospodarstw rolnych stanie się dla nas w pełni obowiązkowe. Co ważne, podlegając pod obowiązkowe ubezpieczenia nie warto próbować się migać od tego obowiązku, bowiem ustawa przewiduje także odpowiednie kary z karą grzywny włącznie dla tych rolników, którzy próbują w jakikolwiek obejść przepisy prawa.

Które ubezpieczenia trzeba wykupić?

Bardzo ważną kwestią jest to, iż przy spełnianiu powyższych przesłanek, trzeba będzie wykupić konkretne, wskazane przez ustawę polisy ubezpieczenia rolniczego. Będą to następujące polisy:

  • obowiązkowe OC dla rolników – chroni rolnika przed ponoszenie kosztów z tytułu koniecznością wypłaty zadośćuczynienia na rzecz osób trzecich, które poniosły straty w wyniku prowadzenia działalności rolnej.
  • Obowiązkowe ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – chroniące rolnika przed ponoszeniem kosztów z tytułu strat poniesionych w wyniku zdarzeń takich jak: huragany, pożary, gradobicia, itp. (dokładna lista znajduje się w treści ustawy)

Podsumowanie.

Można więc powiedzieć, iż są to stosunkowo podstawowe formy ubezpieczenia, pozwalające jednak na w miarę bezpieczne funkcjonowanie gospodarstw w obliczu różnych zdarzeń, które mogą doprowadzić do pojawiania się ryzyka strat finansowych. Dzięki temu, iż ubezpieczenie gospodarstw rolniczych w niektórych przypadkach stało się obowiązkowe, sektor rolniczy jest w większym zakresie zabezpieczony przed poważnymi stratami, co przekłada się na większy poziom stabilności całej gospodarki krajowej.

Naczelna

Dodaj komentarz