Naprawa zacisków hamulcowych.

Eksploatacja pojazdów przede wszystkim ciężarowych, wymaga sporych nakładów na utrzymanie głównych układów w dobrym stanie technicznym. Zdecydowanie najważniejszymi zaś układami są układy pneumatyczne oraz hamulcowe. W tym akurat przypadków, z reguły będziemy mieli do czynienia z zaciskami hamulcowymi, których poprawna praca przy odpowiednim ciśnieniu i niskim poziomie wilgotności sprężonego powietrza, będzie gwarantować bezpieczeństwo na drogach. Generalnie rzecz więc biorąc, koniecznością będzie tutaj zadbanie o to, aby obydwa te układy były w stu procentach sprawne i nie narażały obsługi pojazdu na jakiekolwiek zagrożenia.

Utrzymanie układu hamulcowego w dobrym stanie technicznym.

Jak już wspomnieliśmy przed momentem, podstawowym zadaniem właściciela pojazdów ciężarowych będzie zadbanie o sprawną pracę układu pneumatyki oraz układu hamulcowego, które są ze sobą ściśle powiązane. Systematyczne przeglądy techniczne sprawności sprężarki, osuszacza oraz stanu technicznego zacisków hamulcowych, powinny rozwiązać problem. Szczególną uwagę trzeba będzie zwrócić właśnie na sprężarkę oraz na osuszacz powietrza. Jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy sprężarki skutkować będą obniżonym poziomem wydajności hamowania, przez wzgląd na brak odpowiedniego ciśnienia roboczego podawanego do zacisków. Tym samym skończą się wszelkie braki szczelności na przewodach pneumatycznych, doprowadzających sprężone powietrze do zacisków hamulcowych. W kwestii zaś osuszacza, jego praca jest bardzo istotna. Ma on za zadanie obniżenie wilgotności sprężonego powietrza podawanego do zacisków oraz siłowników, a co za tym idzie, zabezpieczenie tych elementów przed korodowaniem. Maksymalny poziom wilgotności wynosi 21% i taki też należy utrzymywać, aby zaciski hamulcowe nie były narażone na korozję oraz aby mogły pracować ze swoją nominalną wydajnością.

Uszkodzenia zacisków i ich naprawa.

W wielu przypadkach, kiedy jednak dojdzie do skorodowania elementów zacisków hamulcowych, nie trzeba od razu przeprowadzać ich wymiany, bowiem możliwa jest jeszcze regeneracja. Oczywiście pod warunkiem, iż uszkodzenia powodowane korozją nie będą zbyt wielkie i rozległe. W takich przypadkach przeprowadzana jest regeneracja zacisków dla branży motoryzacyjnej polegająca na usunięciu skorodowanych elementów zacisku, a następnie na uzupełnieniu ubytków poprzez napawanie. Ostatnim krokiem jest odpowiednie szlifowanie napawanej powierzchni, w celu zachowania wymaganych wymiarów i odpowiedniego pasowania, wymaganego do poprawnej pracy zacisku. Warto tutaj jednak zwrócić uwagę, iż zacisk zregenerowany, choć będzie służył nam z powodzeniem przez jeszcze kolejnych kilka sezonów, nigdy nie osiągnie sprawności nowego zacisku, co jednak nie znaczy wcale, iż są to zaciski zbędne i nieużyteczne. Po prostu wymagać będą częstszego kontrolowania ich stanu technicznego, gdyż ewentualne uszkodzenia powierzchni mogą nastąpić szybciej niż w przypadku nowego zacisku hamulcowego.

Naczelna

Dodaj komentarz