Obowiązkowe wykupienie ubezpieczenia przez rolnika

Zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22.05.2003, każdy kto zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa rolnego, gdzie areał użytków rolnych przekracza powierzchnię jednego hektara, i odprowadza z tego tytułu podatki w odpowiedniej dla siebie wysokości, zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz budynków rolniczych. Obowiązek ten dotyczy jednakże tylko osoby fizyczne z wyłączeniem Spółdzielni Produkcyjnych, spółek z o.o., czy też spółek akcyjnych prowadzących działalność rolniczą. Zobaczmy więc nico dokładniej jak wygląda cała ta kwestia, kogo w szczególności dotyczą zapisy ustawy, oraz jakie wynikają z tego tytułu koszty i korzyści dla ubezpieczonego.

Korzyści płynące z posiadania ubezpieczenia OC i budynków rolniczych.

Przede wszystkim musimy tutaj powiedzieć, iż wykupienie ubezpieczenia w pakietach zawierających zarówno ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie budynków rolniczych, daje rolnikom większe poczucie bezpieczeństwa w prowadzonej działalności, zaistniałych szkód z własnej kieszeni. Bardzo często dochodzi przecież do sytuacji kiedy w trakcie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, maja miejsca zdarzenia losowe, w skutek których dochodzi do strat majątkowych po stronie osób trzecich, którym należy się z tego tytułu zadośćuczynienie. Często zdarzają się także inne wypadki, głównie związane z warunkami atmosferycznymi, gdzie na przykład wskutek silnych wichur, ulew, gradobicia czy też uderzeń błyskawic dochodzi do zniszczenia mienia rolnika. W przypadku braku wykupienia ubezpieczenia, gospodarstwa w takich sytuacjach byłoby skazane na porażkę, szczególnie w przypadku rolników którzy nie dysponują odpowiednim zapleczem finansowym pozwalającym im na swobodne odbudowanie zniszczonych budynków. W takich właśnie sytuacjach, okazuje się iż obowiązkowe ubezpieczenie rolników jest jak najbardziej korzystnym rozwiązaniem.

Koszt ubezpieczenia budynków rolniczych i OC gospodarstwa.

Jeśli zaś chodzi o koszty związane z wykupieniem odpowiednich pakietów ubezpieczenia rolniczego to nie należą one do najbardziej wygórowanych, bowiem już w cenie 100 PLN rocznie można wykupić odpowiednia polisę ubezpieczeniową. Oczywiście koszt będzie tutaj uzależniony od rodzaju wykupionego ubezpieczenia, oraz ubezpieczalni, gdyż w każdym przypadku widoczne będą dość spore czasami różnice. Warto jednak niż iść tutaj po najmniejszej linii oporu i zdecydować się na wykupienie nieco kosztowniejszych pakietów ubezpieczenia, które jednakże zapewnią nam nieco większe poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie, lepsze warunki w przypadku kiedy dojdzie do zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem. Warto tutaj porządnie zabezpieczyć swoje gospodarstwo rolne, szczególnie jeśli jest to jedyne źródło naszego utrzymania.

Naczelna

Dodaj komentarz