Pompowanie wody silnie zabrudzonej

Bardzo często w trakcie przeprowadzania jakichkolwiek prac około budowlanych może dojść do konieczności przeprowadzenia odwadniania w przypadkach kiedy pompowane medium będzie dość silnie zanieczyszczone. W takich okolicznościach koniecznym będzie zastosowanie odpowiednio dostosowanych do tego celu pomp, które umożliwiać będą pompowanie cieczy z silnymi zabrudzeniami, z ciałami stałymi a także pomp ściekowych. Wszystko to będzie zależne oczywiście od okoliczności w jakich konieczne jest przeprowadzenie odwadniania. Zobaczmy więc które z tych rozwiązań są w danym przypadku najrozsądniejsze zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i efektywności samego procesu odwadniania.

Pompowanie ścieków

W przypadkach kiedy w toku prac budowlanych natrafimy na nitki przewodów kanalizacyjnych a te zostaną przypadkowo uszkodzone, konieczne będzie zastosowanie odpowiedniej pompy ściekowej, przystosowanej do pompowania mediów o silnych zanieczyszczeniach. Oczywiście im wyższa wydajność zastosowanej przez nas pompy tym lepiej, toteż pompa do ścieków 720m3/godz, będzie się w takich sytuacjach sprawdzać wręcz wyśmienicie. Chodzi tutaj o to, aby sprawnie i szybko pozbyć się ścieków z wykopu budowlanego, aby jak najszybciej naprawić uszkodzenia sieci kanalizacyjnej, co umożliwi nam szybki powrót do przerwanych robót. Jednym słowem w takich przypadkach koniecznością jest zastosowanie pomp o dość sporej wydajności, które zagwarantują sprawne, szybki i efektywne odpompowanie ścieków z zalanych wykopów budowlanych.

Pompowanie wody silnie zabrudzonej.

W każdym innym przypadku, kiedy wykopy budowlane zostają zalane wodą, czy to pochodzenia atmosferycznego, czy też z uszkodzonych sieci wodociągowych, będziemy mieli do czynienia z wodą zabrudzoną, niejednokrotnie dość silnie. W takich sytuacjach niezbędne będą zatapialne pompy do brudnej wody zapewniające nam możliwość sprawnego pompowania nawet przypadku kiedy pompowane medium, zabrudzone będzie ciałami stałymi. Oczywiście w zależności od rodzaju zabrudzeń należy zastosować odpowiednią pompę, umożliwiającą pompowanie ciał stałych. Tutaj także warto zwrócić uwagę na to, aby pompa posiadała odpowiednie zabezpieczenie przed medium z zabrudzeniami o właściwościach ściernych (piasek, żwir), które z reguły pojawiać się będą w wodzie w wykopach budowlanych.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, trzeba powiedzieć iż od naszego wyboru rodzaju zastosowanej pompy zależny będzie poziom efektywności pompowania, jak również poprawność jego przeprowadzenia. W przypadku wadliwie dobranej do rodzaju pompowanego medium pompy, można będzie dość szybko doprowadzić do jej uszkodzenia, a prace i tak nie będą mogły być kontynuowane. Warto więc najpierw bardzo precyzyjnie określić rodzaj pompowanego medium oraz występujące w nim zanieczyszczenia, aby możliwe było precyzyjne dobranie rodzaju pompy, do danego zakresu prac.

Naczelna

Dodaj komentarz