Prowadzenie składu konsygnacyjnego.

Skład konsygnacyjny, to specyficzna forma magazynu, który pozwala wielu przedsiębiorcom odsunąć w czasie konieczność płacenia podatku VAT w przypadku obrotu towarów wewnątrz UE. Jest to może i dość zagmatwana idea, niemniej jednak wielu producentów w krajach UE, korzysta z tej formy magazynowania, bowiem zapewnia ona im cały szereg określonych korzyści, o których powiemy nieco szerzej w poniższych akapitach. Sprawdzimy też, dla jakiego grona przedsiębiorców, magazyny konsygnacyjne będą najlepszym rozwiązaniem, bowiem trzeba pamiętać, iż jest to pojęcie stworzone z myślą o pewnej grupie przedsiębiorców, którzy z tytułu prowadzenia działalności na terenie UE, współpracy z kontrahentami z krajów UE, musieli dotychczas ponosić stosunkowo spore koszty jednorazowe związane z koniecznością płacenia podatku VAT od wszystkich wprowadzonych do kraju towarów.

Idea składu konsygnacyjnego.

Podstawowym założeniem składu konsygnacyjnego jest możliwość przesunięcia w czasie powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia jakichkolwiek produktów, surowców i półfabrykatów, od zagranicznych kontrahentów prowadzących działalność na terenie UE. Jak wiadomo w ramach obrotów wewnątrz wspólnoty Europejskiej, podatek VAT od obrotu towarowego rozlicza nabywca w kraju w którym prowadzi działalność. W wyniku tego, kiedy, jakikolwiek producent, nabywa duże ilość materiałów niezbędnych do produkcji od zagranicznych kontrahentów, obowiązany jest do zapłacenia sporych ilości podatku VAT, nawet od towarów których nie wykorzystał, a być może nawet zwróci je sprzedawcy w przypadku gdy zostaną niewykorzystane, a często przecież bywa tak, iż nie jesteśmy w stanie określić pełnego zapotrzebowania na surowce produkcyjne w danej jednostce czasu.

Dzięki prowadzeniu składu konsygnacyjnego, obowiązek odprowadzenia podatku VAT za nabyte surowce powstaje dopiero w momencie podjęcia tych towarów z magazynu a nie w chwili ich zakupienia. Tak więc, przedsiębiorca może zakupić duże ilości surowców a następnie trzymać je w magazynie konsygnacyjnym i nie ponosić z tego tytułu kosztów podatku VAT aż do momentu faktycznego podjęcia towarów z magazynu i ich wykorzystania w procesie produkcyjnym. Jest to więc bardzo korzystne rozwiązanie, pozwalające na utrzymanie wyższego poziomu płynności finansowej przedsiębiorcy prowadzącego działalność produkcyjną opartą na współpracy z kontrahentami z pozostałych krajów członkowskich UE.

Prowadzenie składu konsygnacyjnego.

Prowadzenie magazynu konsygnacyjnego niesie za sobą pewne wymogi prawne, aczkolwiek nie każdy przedsiębiorca musi od razu decydować się na wdrażanie tego rozwiązania u siebie. Można także skorzystać z usług zewnętrznego magazynowania w składach konsygnacyjnych, które prowadzone są przez wielu przedsiębiorców, na przykład takich jak Zrembud. Tutaj po prostu zamawiane przez przedsiębiorcy towary i surowce trafiają na składy konsygnacyjnego prowadzone przez Zrembud, a dopiero w momencie ich faktycznego podjęcia przez przedsiębiorcę, będzie on obowiązany do odprowadzenia należnego podatku VAT.

Naczelna

Dodaj komentarz