Tryby transmisji ciepła

Ważne jest, aby wiedzieć, w jak sposób przenoszone jest ciepło do tzw. „Fish Hold”. Ciepło  transferowane  jest dzięki przewodzeniu, konwekcji lub promieniowaniu albo przez połączenie wszystkich trzech jednocześnie. Ciepło zawsze przenosi się z cieplejszych do chłodniejszych obszarów; szuka równowagi. Jeśli wnętrze izolowanej ładowni jest zimniejsze niż powietrze zewnętrzne, ładunek pobiera ciepło z zewnątrz. Im większa różnica temperatur, tym szybciej ciepło przepływa do chłodniejszego obszaru.

Przewodzenie

W tym trybie energia cieplna jest przekazywana przez ciało stałe, ciecz lub gaz z cząsteczki do cząsteczki w materiale. Aby ciepło mogło być prowadzone, powinien istnieć fizyczny kontakt między cząstkami i pewna różnica temperatur. Dlatego przewodność cieplna jest miarą prędkości przepływu ciepła przechodzącego z cząsteczki do cząsteczki. Na szybkość przepływu ciepła przez określony materiał będzie miała wpływ różnica temperatury i jej przewodność cieplna. 

Konwekcja

W tym trybie ciepło jest transferowane, gdy ogrzane powietrze / gaz lub ciecz przemieszcza się z jednego miejsca do drugiego, przenosząc wraz z nim ciepło. Szybkość przepływu ciepła będzie zależeć od temperatury gazu lub cieczy w ruchu oraz od jego szybkości przepływu.

Promieniowanie

Energia cieplna jest przekazywana w postaci światła, jako promieniowanie podczerwone lub inna forma fal elektromagnetycznych. Energia ta emanuje z gorącego ciała i może swobodnie podróżować tylko przez całkowicie przezroczyste cząsteczki. Atmosfera, szkło i półprzezroczyste materiały przechodzą znaczną ilość promieniowania cieplnego, które może zostać pochłonięte, gdy spadnie na powierzchnię (np. Powierzchnia pokładu statku w słoneczny dzień pochłania promieniowanie cieplne i staje się gorąca). Powszechnie wiadomo, że jasne lub błyszczące powierzchnie odbijają więcej promieniowania niż czarne lub ciemne powierzchnie, dlatego te pierwsze będą ogrzewane wolniej.

W praktyce wprowadzanie ciepła do ładowni pojemników „fish hold” jest wynikiem połączenia trzech wymienionych powyżej trybów, ale najbardziej znaczącym trybem jest przewodzenie przez ściany i podłogę.

Materiał opracowany przez specjalistę w izolacjach termicznych pianką – Termkon Konin.

Naczelna

Dodaj komentarz