Profesjonalne geosyntetyki we współczesnym budownictwie inżynieryjnym.

Współczesna branża budowlana, przede wszystkim w zakresie realizacji dróg, autostrad, czy też torowisk, potrzebuje wykorzystywania najnowszych technologii oraz materiałów. Jednymi zaś z najnowszych, zapewniających bardzo dobre warunki w budownictwie technicznym są geosyntetyki. Są to materiały wykonywane przede wszystkim z włókien poliestrowych, których podstawowym zadaniem będzie wzmacnianie, stabilizacja i zbrojenie warstw gruntu. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż profesjonalne geosyntetyki, będą zapewniać podniesienie poziomu wytrzymałości i trwałości wznoszonych konstrukcji budowlanych. Należy o tym pamiętać, bowiem będzie to wpływać korzystnie na koszty eksploatacji konkretnych konstrukcji.

Gdzie stosowane są profesjonalne geosyntetyki?

Jeśli chodzi o zastosowanie materiałów geosyntetycznych to przede wszystkim będzie to budownictwo drogowe oraz kolejowe. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, iż różne rodzaje materiałów geosyntetycznych będą stosowane także i w innych przypadkach. Możemy tutaj więc wymienić konkretne, profesjonalne geosyntetyki oraz wskazać ich podstawowe zastosowanie.

  • Geotkaniny – budownictwo drogowe do separacji, wzmacniania i filtracji gruntów.
  • Geosiatki – budownictwo drogowe i kolejowe – zbrojenie, wzmocnienie gruntu, podbudowy, nasypów, skarp
  • Maty antyerozyjne – służące do powstrzymania procesu erozji gleby do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności na wszelkiego rodzaju skarpach

Oczywiście do tego dochodzą jeszcze Geokraty, geomembrany, i wiele innych materiałów geosyntetycznych, o bardzo zróżnicowanym zastosowaniu. Mamy także do czynienia z geokompozytami, będącymi połączeniem większej ilości geosyntetyków w celu wykorzystania różnych ich właściwości. Można tutaj więc powiedzieć, iż profesjonalne geosyntetyki występują w wielkiej różnorodności odmian i funkcjonalności.

Zalety stosowania materiałów geosyntetycznych.

Warto także podkreślić, iż stosowanie materiałów geosyntetycznych będzie nieść za sobą konkretne korzyści. Przede wszystkim ich wykorzystywanie w budownictwie drogowym jest bardzo korzystne. Poprzez wzmocnienie i zbrojenie warstwy podbudowy osiągamy większy poziom trwałości samej nawierzchni bitumicznej. Wiadomo, iż wszelkie spękania nawierzchni oraz dziury powstają w wyniku osiadania warstwy podbudowy w gruncie. Jeśli zaś podbudowa będzie zbrojona geosiatką, nie będzie ona miała możliwości osiadania. Wbudowanie geosiatki w tym przypadku zagwarantuje bardzo wyraźny wzrost trwałości całej konstrukcji. Tak samo wygląda sytuacja z zastosowaniem geosyntetyków do wzmacniania wszelkiego rodzaju skarp, urwisk i nasypów. Bardzo często stosuje się je także przy budowie składowisk odpadów, do zabezpieczania kolejnych warstw składowania. Są to więc materiały bardzo wszechstronnego zastosowania, o bardzo dobrych parametrach technicznych.

Naczelna

Dodaj komentarz