Ubezpieczenia rolnicze a obowiązek ich wykupienia.

Prowadząc gospodarstwo rolne, trzeba przede wszystkim zadbać o jak najlepszą jakość wytwarzanych produktów rolnych. Nie można jednak zapominać o obowiązku zadbania o ubezpieczenia rolnicze. Każdy bowiem rolnik, spełniający kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, będzie musiał obowiązkowo wykupić odpowiednie ubezpieczenia rolnicze. Kwestią kluczową jest tutaj to, aby właściwe dopasować konkretne polisy ubezpieczeniowe, do konkretnych wymagań poszczególnych gospodarstw rolnych. Musimy bowiem zdać sobie sprawę z tego, iż każde gospodarstwo rolne jest inne, a co za tym idzie, inne będą także pojawiające się zagrożenia oraz częstotliwość ich występowania.

Jakie ubezpieczenie rolnicze są obowiązkowe i dla kogo?

Kwestią istotną jest tutaj przede wszystkim to, aby wiedzieć dokładnie, jakie ubezpieczenia rolnicze są obowiązkowe i które gospodarstwa powinny je wykupić. Tak jak już wspomnieliśmy, precyzyjne informacje w tym zakresie zawiera przytoczona przez nas powyżej ustawa. Zgodnie z jej zapisami, aby podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, należy być osobą fizyczną, prowadzić gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej jednego hektara i przynajmniej w części rozliczać się przy pomocy podatku rolnego. Pozostałe gospodarstwa, nie spełniające tych kryteriów, nie musza wykupić obowiązkowych ubezpieczeń. Aczkolwiek mogą, bowiem nic nie stoi na przeszkodzie. Nie będzie to dla nich po prostu obowiązkowe OC dla rolników tylko w pełni dobrowolne.
Do obowiązkowych ubezpieczeń zaliczać będziemy:

  • Obowiązkowe OC dla rolników – zapewniające zabezpieczenie na wypadek odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Będzie przydatne w sytuacji, kiedy w toku realizacji prac rolnych dojdzie do wypadku w wyniku którego szkodę poniosą osoby trzecie. W takich okolicznościach konieczne jest wypłacenie zadośćuczynienia, co niejednokrotnie może się okazać wysoką kwotą. Dzięki ubezpieczeniu, rolnik nie musi się zupełnie tym przejmować.
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – zapewniające bezpieczeństwo na wypadek zdarzeń losowych w wyniku których dojdzie do poważnych strat w zabudowie gospodarskiej. Ubezpieczenie obejmuje różnorodne zdarzenia w tym takie jak: powódź, gradobicie, pożar osunięcia ziemi, huragany, nawałnice czy też upadek statku powietrznego. Jest to więc stosunkowo kompleksowa ochrona zabudowań gospodarczych.

Podsumowanie

Trzeba tutaj więc zwrócić uwagę na fakt, iż ubezpieczenia rolnicze to bardzo ważny element prowadzenia gospodarstwa rolnego. W niektórych przypadkach wystarczające może się nawet okazać, zwykłe najtańsze ubezpieczenie OC rolnika. W niektórych jednak trzeba skrupulatnie przeanalizować zakres działalności i rodzaj pojawiających się zagrożeń dla gospodarstwa. Dzięki temu bowiem można bardziej precyzyjnie dopasować wykupione polisy ubezpieczenia rolniczego.

Naczelna

Dodaj komentarz